فروش اینترنتی تکنیک های موفقیت در خانواده-دکتر زمانی/اورجینال
پورتال مرد غیر سیاسی
فروش اینترنتی تکنیک های موفقیت در خانواده-دکتر زمانی/اورجینال
27 تير 1395 ساعت 6:12 | بازديد : 147 | نويسنده : | ( نظرات )
تکنیک های موفقیت در خانواده-دکتر زمانی/اورجینال
گروه محصول :نرم افزار کاربردی >> مدیریت و موفقیت
دسته:تکنیک ها و رازهای موفقیت

افراد خانواده هرکدام از نظر خصوصیات جسمی، عقلی، ذهنی، عاطفی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تحصیلی و تربیتی با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. این مقاله بر آن است که راهکارهای خوشبختی در خانواده را به اجمال بررسی کند.
نقل از مجله موفقیت: تشکیل خانواده یک نیاز فیزیولوژیکی، بیولوژیکی، روانی و اجتماعی است. نفوذ والدین در بچه ها تنها محدود به جنبه های ارثی نیست. در آشنایی کودک با زندگی جمعی و فرهنگ جامعه نیز خانواده نقش موثری را ایفا می کند.
افراد خانواده هرکدام از نظر خصوصیات جسمی، عقلی، ذهنی، عاطفی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تحصیلی و تربیتی با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. این مقاله بر آن است که راهکارهای خوشبختی در خانواده را به اجمال بررسی کند.

*در زندگی خانوادگی باید از ایجاد هرگونه چالش خودداری کرد، حتی اگر حق با یکی از زوجین باشد.
*عاملی که بذر کینه توزی را در دل ها می کارد انتقادهای کوبنده و تحقیرکننده است که هم باعث می شود حرمت و شخصیت طرفین از بین برود و هم روحیه لجبازی در زن و مرد به وجود آید. باید انتقاد به گونه ای باشد که شخصیت طرف مقابل حفظ شود.
*باید نام طرف مقابل با احترام برده شود، چون نام یک شخص برای او شیرین ترین و مهم